Proje Personeli

Yürütücü: Dr. Fatma Nur ÇOBAN

Uzman personel: Dr. Öğr. Ü. Çiğdem TAŞ ALİCENAP

Uzman personel: Öğrt. Gökhan BAYHAN

Projedeki Eğitmenler

Prof. Dr. Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ

Dr. Öğr. Ü. Elif AVCI

Öğrt. Gör. Dr. Başak KALKAN

Arş. Gör. Yasin ARSLAN

Arş. Gör. Remzi SAN

Alican YALÇIN

Rehberler

Arş. Gör. Aydan ERARSLAN

Teknik Personel: Nadir SEVEN

Sağlık Görevlisi: Funda HOŞGELDİ

Yürütücü: Dr. Fatma Nur ÇOBAN

Projede yürütücü olan Dr. Fatma Nur ÇOBAN daha önceki yıllarda TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli (4002, 4004, 4005, 4006) bilim ve toplum projelerinde danışman, eğitmen, uzman ve yürütücü olarak yer almış olup; lisans eğitimini Osmangazi Üniversitesi’nde ‘‘İlköğretim Matematik Öğretmenliği’’ alanında; yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı’nda ve doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Lisans eğitimini derece ile tamamlamış olan Dr. F. Nur ÇOBAN yüksek lisans ve doktora eğitimlerini TÜBİTAK 2211 Bilim İnsanı Destek Programları desteği ile tamamlamıştır. Doktorasını matematiğin popülerleştirilmesine yönelik üst düzey düşünme becerilerini içeren matematik etkinlikleri tasarımı ve uygulaması üzerine yapmış ve bu kapsamda Anadolu Üniversitesi’nce 2014-2016 yılları arasında desteklenen ‘‘Sınıf Ortamında Matematiğin Popülerleştirilmesine Yönelik Etkinlik Tasarımı ve Uygulaması’’ isimli bilimsel araştırma projesinde araştırmacı olarak yer almıştır. Dr. F. Nur ÇOBAN TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri Programı 4002 Bilim Kampları ve Bilim Okulları kapsamında (2010-2011) Eskişehir’de gerçekleştirilen Eskişehir Matematik Merkezi Projesi’nde katılımcı; TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri Programı 4004 kapsamında gerçekleştirilen Bilsemliyiz Yaz Okulu (2012) Pojesi’nde eğitmen, ‘Özel Yetenekli Öğrenciler Karbon Ayak İzlerini Siliyor Projesi’nde (2018) uzman ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Proje Destekleri Programı 4005 kapsamında gerçekleştirilen ‘‘Sınıf İçi Matematiksel Araştırma Problemleri İle İlköğretim Öğrencilerine Matematiksel Süreç Becerilerinin Kazandırılması (SİMAP)’’ projesinde eğitmen olarak görev almıştır. Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi çeşitli yıllara ait TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda da matematik danışmanlıkları bulunan Dr. F. Nur ÇOBAN TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri Programı 4004 kapsamında 2017 yılında desteklenen ‘Sayıların Dansı’(117B187) ve TÜBİTAK Bilim ve Topum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Proje Destekleri Programı (4005) kapsamında 2018 yılında desteklenen ’Gelecek BİLSEMLE Gelecek: Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları’ (118B127) projelerinin de yürütücüsüdür. Dr. F. Nur ÇOBAN aynı zamanda ülkemizdeki özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ilk olma özelliğini taşıyan TÜBİTAK ve M.E.B. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğindeki ‘Özel Yetenekliler Öğretim Programı Geliştirme (ÖYÖPG)’ projesi matematik komisyonunda görev alırken; yine M.E.B. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilim ve sanat merkezlerinin tanıtımı ve öğrenci tanılama süreçlerine yönelik hazırlanan animasyonların oluşturulması sürecinde yer almıştır. Öğretmenlik mesleğindeki farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaları ile ‘Fark Yaratan Öğretmenler’ kapsamında Eskişehir’i temsilen Cumhurbaşkanlığı 24 Kasım 2015 Resepsiyonu’nda yer alan Dr. F. Nur ÇOBAN; teknolojinin eğitime entegrasyonun kaçınılmaz olduğu günümüz koşullarında son dönemde etkinliklerin etkileşimli ortamlarda sunulması ve öğretmen eğitimleri üzerine çalışmaktadır. İlgili alandaki çalışmaları M.E.B. Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Zirvesi 2017 ve 2020’de yer almıştır. Çalışma alanı gereği matematik eğitimi, özel yeteneklilerin eğitimi ve proje çalışmaları üzerine ulusal/uluslararası düzeyde çeşitli yayınları bulunan Dr. F. Nur ÇOBAN M.E.B’ e bağlı çeşitli okullarda 12 yıllık mesleki tecrübeye sahip olup; şu an Eskişehir Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi müdürlük görevini yürütmektedir. Süreçte öğretmenlere yönelik öğretimde yenilikçi yaklaşımlar içerikli seminerler ile ‘Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimleri’ kapsamında okulda lider yöneticiliğe ilişkin bakanlığa bağlı hizmet içi eğitimler vermektedir.

Uzman Personel: Doç Dr. Çiğdem TAŞ ALİCENAP

Projede uzman olarak görev alan Dr. Çiğdem TAŞ ALİCENAP, lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Anabilim Dalı’nda (2003); yüksek lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı’nda (2006) ve doktora öğrenimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı’nda (2012) tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi “Bir İstanbul Masalı” Televizyon Dizisinin Anlatı Çizgesi”, doktora tezi “Japon Çizgi Film (Anime) Sanatı, Hayao Miyazaki Çözümlemesi ve Türkiye Örneği” üzerine olan Dr. Çiğdem TAŞ ALİCENAP aynı üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2013’de Yardımcı Doçentlik ünvanını alan Dr. Çiğdem TAŞ ALİCENAP 2016-2019 yılları arasında da dekan yardımcılığı idari görevinde bulunmuştur. Çizgi Film Bölümü’nde ‘Görsel Anlatım, Öykü Tasarımı, Videoya Giriş, Sinemaya Giriş, Anime ve Manga Sanatı’ gibi lisans ve ‘Çizgi Film Çözümlemeleri, Metinlerarasılık, Çizgi Film Eleştiri Yöntemleri’ gibi yüksek lisans ve sanatta yeterlilik dersleri vermektedir. Danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans tezleri ve sanatta yeterlilik alanında danışmanlığını yürütmekte olduğu tezler bulunmaktadır.

“Medikal Animasyon Üretim Süreci Kapsamında Botoks Uygulaması Örneği” (2016) başlıklı tamamlanmış bir BAP projesinde yürütücü, Arçelik Buzdolapları “TFT Ekran Ara Yüz Fonksiyonları Animasyonlarının Araştırılması Geliştirilmesi ve Modellenmesi” başlıklı üniversite-sanayi işbirliği projesinde (2016) ise danışman olarak görev almıştır. “Geleneksel Karakterlerin Çizgi Film Senaryolarında Kullanımı” başlıklı BAP projesinde ve sanatta yeterlilik öğrencisi ile tez kapsamında devam eden “Uzaktan Lisans ve Önlisans Eğitim Programları için Bilgisayar Oyun Tasarımı ve Uygulama Örneği” isimli bir başka BAP projesinde yürütücülük görevi devam etmektedir. Ayrıca “RAISD” adlı Ufuk (Horizon) 2020 projesinde de araştırmacı olarak görev almaktadır.

Alanında uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan; “Mad Max” Sinema Filmi ve “Fallout” Oyun Serilerinin Göstergelerarası Bağlamda İncelenmesi (San Remzi, Taş Alicenap Çiğdem, 2018), “The Effect of the Spirit of a Space on Animation Design: ‘Our Eskisehir’ Student Animation Movie” (2017), “Kültürel Mirasın Çizgi Film Senaryolarında Kullanılması” (2015) ve “Presentation of Violence in Love Themed Tv Series in Turkey” (2012) isimli makaleleri bulunmaktadır. Alanında ulusal hakemli dergilerde yayımlanan; “Yerelden Evrensele Japon Anime ve Manga Sanatı” (2014) isimli makalesi bulunmaktadır. Ayrıca “Medikal Animasyon Hazırlama Klavuzu” (2018) isimli bir ulusal kitabı ve “Evliyâ Çelebi Üzerine Bir Animasyon Proje Çalışması: “Sihirli Seyahatnâme”(2017) isimli ulusal bir kitap bölümü vardır. Ulusal ve uluslararası film festivallerinde jüri üyelikleri de bulunan Dr. Çiğdem TAŞ ALİCENAP’ın yayın aşamasında olan makalele ve kitap bölümü çalışmaları devam etmektedir.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildirileri; “Çizgi Filmde Bilim Kurgu” (IMECE 2009 Uluslararası Katılımlı Sanat ve Tasarım Sempozyumu), “Adapting Historical Events and Characters to Animation The Case of Evliya Çelebi” (10. International Conference on Design Principles and Practices), “The Effect of the Spirit of a Space on Animation Design Our Eskisehir Student Animation Movie” (2016, 10. International Conference on Design Principles and Practices), “Literature Adaptations in Animation Movies Case Study of Animation Department Students” (2015, ICERI 8th Annual International Conference of Education), “Animation Among Other Disciplines And Animation Education in Turkish Universities” (EDULEARN 15. International Conferance on Education and New Learning Technologies), “Animation As An Interdisciplinary Field and Animation Education in Turkey” (IJADE Conference 2014 Collaborative Practices in Arts Education), “Çizgi Filmde İletişim Bir Örnek İnceleme Ateş Böceklerinin Mezarı ve Pom Poko”, (2013, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişimde Tasarım Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum), “Using Facebook as a Tool for Courses As a Introduction to Video Course at Animation Department” (2013, EDULEARN 13 International Conference on Education and New Learning Technologies)’dır.

Çizgi film, sinema, senaryo ve medikal animasyon alanında çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürmekte olan Dr. Çiğdem TAŞ ALİCENAP; Fantastik edebiyat, masallar ve halk hikâyeleri üzerine araştırmalar da yaparak bunların çizgi film senaryolarında kullanılması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Uzman Personel: Gökhan BAYHAN

Projede uzman olarak görev alan Gökhan BAYHAN, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi ‘Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği’ olmak üzere iki alanda tamamlamış olup; bu süre zarfında grafik tasarım, dijital resim, illüstrasyon ve animasyon alanlarında çalışmalar yapmıştır. Aynı üniversitede dijital öyküleme ve animasyon üzerine doktora eğitimine devam etmekte olan Gökhan BAYHAN; özellikle şematik dönem çocuk resimlerinin projektif incelenmesi ve şematik dönem çocuklarında algı ve yansıtma konularında çalışmaktadır. Alanında uluslararası sempozyumlarda bildiri ve makale çalışmaları bulunan Gökhan BAYHAN devlete bağlı çeşitli eğitim kurumlarında 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip olup; Eskişehir Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi’nde görsel sanatlar danışmanı olarak görev yapmakta ve Animasyon, Grafik Tasarım ve Dijital Resim üzerine atölye dersleri vermektedir. Görev yapmakta olduğu süre boyunca animasyon, çizgi film ve bilgisayar oyunu konularında TÜBİTAK 4006 projelerine danışmanlık yapmış olan Gökhan BAYHAN; TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri Programı 4004 kapsamında 2017 yılında desteklenen ‘Sayıların Dansı’(117B187) ve 2018 yılında desteklenen ‘Yıldızların Peşinden Çizgi Film Atölyesine’ (118B487) projelerinde eğitmen, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destek Programı 4005 kapsamında 2018 yılında desteklenen ‘Gelecek BİLSEMLE Gelecek: Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları’(118B127) projesinde de uzman olarak görev almıştır. M.E.B. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bilim ve sanat merkezlerinin tanıtımı ve öğrenci tanılama süreçlerine yönelik hazırlanan animasyonların oluşturulmasında da görev almış olan Gökhan BAYHAN, 2017 yılında ilk kez düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali’nde Stop-Motion Animasyon atölyesi açmıştır.


Eğitmen: Prof. Dr. Suzan Duygu ERİŞTİ

Projede ‘Dijital Öyküleme ve Uygulamaları’ başlıklı eğitimlerde eğitmen olarak görev alan Prof. Dr. Suzan Duygu ERİŞTİ yüksek lisans ve doktora eğitimini sanat, görsel tasarım ve eğitim-öğretim üzerine yapmış olup, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını sanat temelli araştırma yöntemleri, görsel araştırma yöntemleri, a/r/tografi, teknoloji destekli sanat eğitimi, çok kültürlü sanat eğitimi, grafik tasarım, etkileşimli öğretim tasarımı ve dijital oyunlaştırma ve öyküleme uygulamaları üzerine yapmakta olan Prof. Dr. Suzan Duygu ERİŞTİ; uluslararası bir bakış açısını hem çalışmalarına hem araştırmalarına yansıtmakla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve projelere sahiptir. Öğretim teknolojileri alanına hakim olan Prof. Dr. Suzan Duygu ERİŞTİ’nin; Görsel araştırma yöntemleri konusunda editörlüğünü gerçekleştirdiği uluslararası katılımlı bir kitabı; Görsel sanatlar eğitimi ve öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme konularında editörlüğünü gerçekleştirdiği ulusal kitap editörlükleri; Yeni medya içerisinde görsel iletişim tasarımı süreci ve gelişimi konulu bir kitabı; Görsel tasarım, etkileşimli tasarım, görsel iletişim ve proje geliştirme süreçlerinde teknoloji kullanımı odaklı çok sayıda kitap bölümü ile özellikle küçük yaş grubu katılımcılar ile gerçekleştirdiği ve bu bağlamda görsel veri toplama yöntemlerine odaklandığı çok sayıda uluslararası makaleleri bulunmaktadır. Aynı zamanda başta TÜBİTAK destekli olmak üzere araştırmacı ve grafik tasarımcı olarak yer aldığı projeler, yürütücülüğünü gerçekleştirdiği genel amaçlı bilimsel araştırma projeleri ve diğer projeleri yer almaktadır. Araştırmacının TÜBİTAK desteği ile davet ettiği uluslararası akademisyenler ile halen yürütmekte olduğu uluslararası projeler de yer almaktadır. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi’nde de uzun yıllardır görsel araştırma yöntemleri, görsel algı ve tasarım ilkeleri, grafik tasarım, etkileşimli tasarım gibi konularda dersler vermekte olan Prof. Dr. Suzan Duygu ERİŞTİ; TÜRKİYE-GÖRSED (Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği) tarafından akademik çalışmaları ve alana yaptığı katkılara dayalı olarak akademisyen kategorisinde ‘Yılın Görsel Sanatlar Eğitimcisi Ödülü’nü almıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergi katılımları ile birlikte çeşitli kuruluşlara yönelik gerçekleştirdiği tasarım çalışmaları bulunmakta olan ERİŞTİ’nin ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda jürili sergide eserleri sergileme almıştır. Öğrencilerin yaratıcı yaklaşımlarının dışa vurumu ve gelişimine yönelik ortam sunma yeterliliğini katılımcılara kazandırmayı hedefleyen ERİŞTİ; İlk ve orta öğretim süreçlerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar, uzmanlığı ve vermiş olduğu dersler doğrultusunda “Dijital Öyküleme ve Uygulamaları’ eğitimi verecektir. Prof. Dr. Suzan Duygu ERİŞTİ aynı zamanda bu projenin ilk adımı olan TÜBİTAK 4005 ‘Gelecek BİLSEMLE Gelecek: Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları’ (2018) projesinde de yer almıştır.

Eğitmen: Doç Dr. Elif AVCI

Gelecek BİLSEMLE Gelecek: Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları TÜBİTAK 4005 Projesi’nde (118B127) “Dijital Öykülemede Görsel Tasarım” başlığı ile oluşturulan etkinliklerde eğitmen olarak görev almış olan Dr. Öğrt. Ü. Elif AVCI; öğretmenlerin dijital öyküleme sürecinde teknolojiyi ve görsel tasarım ilkelerini aktif olarak kullanabilmeleri üzerine çalışmıştır. Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları II-Animasyon Atölyesi’nde“Dijital Fotoroman Yoluyla Değerler Eğitimi” başlığı ile Adobe Phtoshop programında görsel düzenleme ve tasarım çalışmalarına yönelik eğitmen olarak görev alan Dr. Öğrt. Ü. Elif AVCI, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı Grafik Tasarım Anasanat Dalı’ndaki lisans eğitimini derece ile tamamlamıştır. 2010-2011 öğretim yılında YÖK yurtdışı doktora araştırma bursu ile ABD’nde araştırma ve incelemelerde bulunan AVCI, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda “Dijital Sanat Bağlamında Dijital Teknolojilerin Güzel Sanatlar Eğitimine Entegrasyonu: Bir Eylem Araştırması” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Akademik çalışmalarına Görsel tasarım, dijital teknolojiler ve sanat ilişkisi bağlamında devam eden AVCI’nın, bu kapsamda uluslararası sempozyum ve konferanslarda bildirileri yayımlanmış ve yurtiçi, yurtdışı sergilerde eserleri sergilenmiştir. TÜBİTAK 1001 ve BAP projelerinde de araştırmacı olarak deneyimleri bulunan AVCI, Güzel Sanatlar Liselerinde, “Dijital Sanat”, “Dijital Görsel Kültür” başlıklı seminerler vermektedir. 11 yıllık mesleki deneyimi bulunan Dr. Öğrt. Ü. Elif AVCI, halen Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yapmakta ve Dijital Sanat, Sanat Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu, Görsel Araştırma Yöntemleri alanlarında akademik çalışmalarına devam etmektedir.


Eğitmen: Dr. Başak KALKAN

Projede ‘Senaryo Yazım Uygulamaları’ başlıklı eğitimlerde eğitmen olarak görev alan Dr. Başak KALKAN; lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın-Yayın Anabilim Dalı’nda, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2010 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Televizyon Yapım Merkezi’nde senarist olarak görev yapmakta olan Dr. Başak KALKAN; uzaktan eğitim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin sosyo-ekonomik yapıları, bireyselleştirilmiş ders içerikleri, yetişkin eğitimi ve eğitim iletişiminde post-modern yaklaşımlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Açık öğretim öğrencilerinin uzaktan eğitim sistemine ilişkin görüşlerinin metaforik analizle ölçülmesi ve Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sistemi kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmesi konulu üniversite destekli bilimsel araştırma projesinde araştırmacı olarak yer alan Dr. Başak KALKAN; Osmangazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi tarafından yürütülen “ Eskişehir yürünebilir kent merkezinin okunabilirliğinin ve yaya odaklı yol bulma niteliğinin arttırılmasına yönelik bir model önerisi” başlıklı üniversite destekli bilimsel araştırma projesinde, TÜBİTAK 4005 “ Tasarım Eğitiminde Yenilikçi Bir Metodoloji; Senaryo Tabanlı Betimle ile Tasarım” başlıklı projede araştırmacı ve eğitmen; Eskişehir Bilim- Sanat Merkezi’nin yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 4005 projesinde de dijital öyküleme ve senaryo yazma süreçleri konusunda eğitmen olarak çalışmıştır. Görsel iletişim tasarımı, iletişim sosyoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerini yürütmekte olan Dr. Başak KALKAN; Anadolu Üniversitesi 2016-2017 tanıtım filmleri, Açık öğretim Sistemi 2016 tanıtım filmi ve TRT OKUL’da yayınlanan ‘Anadolu Koridoru, Prolog, Türkü Atlası, Yeni Medya, Kariyer Ekranı’ programlarında senarist/tasarımcı olarak yer almıştır. Ayrıca Açık öğretim Sistemi ön lisans/lisans/yüksek lisans programlarında metin yazarlığı yapmakta olan Dr. Başak KALKAN, 2010 yılından bu yana yaklaşık 500 Açık öğretim ders videosunda senarist olarak yer almıştır ve proje kapsamında vereceği ‘Senaryo Yazım Uygulamaları’ alanında uzmandır.


Eğitmen: Araş. Gör. Yasin ARSLAN

Projede eğitmen olarak görev alan Araş.Gör.Yasin ARSLAN, lisans ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü’nde tamamlamış ve yine aynı üniversitenin aynı anasanat dalında sanatta yeterlik programına devam etmektedir. 2015 yılı itibari ile Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan Yasin ARSLAN; özellikle 3 boyutlu modelleme, karakter animasyonu, animasyon sinemasında oyunculuk, post prodüksiyon, görsel anlatım ve öykü geliştirme alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksek lisans çalışmasını animasyon sinemasında oyunculuk ve duygu aktarımı üzerine yapmış olan Araş.Gör. Yasin ARSLAN; Laban Hareket Analiz (LMA) yönteminin animasyon sinemasında kullanımı üzerine de çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda çeşitli Ar-Ge projelerine 3 boyutlu modelleme ve animasyon alanında destek vermekte olan Araş.Gör.Yasin ARSLAN’ın ulusal ve uluslararası alanda makale, bildiri, sergi, çalıştay vb. çalışmaları bulunmaktadır.


Eğitmen: Araş. Remzi SAN

Projede eğitmen olarak görev alan Arş.Gör.Remzi SAN, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümü’nde lisans, 2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında yüksek lisans derecelerini almıştır. 2010-2012 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Çizgi Film Anasanat Dalı’nda öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta, 2014 yılından bu yana da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Çizgi Film Anasanat dalında sanatta yeterlik eğitimine devam etmektedir.

Ulusal ve uluslararası platformda düzenlenen birçok sergiye katılan Arş. Gör. Remzi SAN, ses sanatçıları Sezen AKSU, The Prodigy ve Ertuğ için üretilmiş olan animasyon video kliplerinin üretim sürecinde yer almıştır. Ayrıca Gaziantepspor eski başkanı İlhan CAVCAV’ın hayatını konu alan Anadolu’nun Yaşayan Efsaneleri: İlhan CAVCAV spor belgeseli projesinde de görev almıştır. Sanatta yeterlik tezini Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında lisansüstü tez projesi olarak sürdürmektedir.

Bugüne kadar birçok basın yayın organında çalışmaları yayınlananmış olan Arş. Gör. Remzi SAN, 2013 yılında Redbull Karalama Sanatı Yarışması Türkiye birinciliğini kazanarak 2014 yılında Güney Afrika, Cape Town’da eseri ile Türkiye’yi temsil etmiştir. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Sanat Teşvik ödülüne layık bulunan Remzi SAN, İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen “Görsellerle Hastalılklar-2019” yarışmasında üçüncülük derecesini almıştır. Remzi SAN Nehrin İki Yakası 1 ve Nehrin İki Yakası 2: Aghartalı romanlarının grafik resimleme sürecinde de yer almıştır. Hareketli ve sabit görüntü üretme sürecinde kullandığı programlar arasında; Adobe-Photoshop, After Effects, Premiere, Corel-Painter, Procreate, Art Rage, Moho-Anime Studio, Clip Studio Paint yer almaktadır.


Eğitmen: Alican YALÇIN

Projede eğitmen olarak görev alan Alican YALÇIN, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümünde tamamlamıştır. 2015 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Öğrenme Teknolojileri ve Araştırma Geliştirme biriminde çalışmakta olan Alican YALÇIN; 2 ve 3 boyutlu karakter animasyonu, karakter tasarımı, video kurgu ve düzenleme alanında çalışmalarını sürdürmektedir.


Rehber: Nevzat ÖZOĞLU

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde Sinema Televizyon Uygulayıcısı  unvanı ile 2/1 Genel İdari Hizmetler (GH01761344) kadrosunda yapımcı ve yönetmen olarak 16 yıldır çalışmaktadır. (2001-2014)2001–2014 tarihleri arasında (TRT 4 –TRT Okul) Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Televizyonu’nda AÖF öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan eğitim programlarında sırayla yönetmen yardımcısı, yapımcı ve yönetmen olarak görev yapmıştır. Yaklaşık olarak 100 canlı yayın, 500 e yakın AÖF ders televizyon programı çekimlerinde yapımcı ve yönetmen olarak görev yapmıştır. Fifa’nın organizasyonunda Türkiye U21 milli takımının Ermenistan U21 takımı ile oynadığı ve Eskişehir Atatürk stadyumunda gerçekleşen mücadelenin çekiminde yayın yönetmenliği yapmıştır. Anadolu Üniversitesi televizyonu TVA’ da (2006- 2009) tarihleri arasında eğitim, kültür-sanat, müzik, edebiyat, tarih ve yemek programlarının yapımında, yapımcı-yönetmen, senarist ve kurgucu olarak görev yapmıştır. Eskişehir ilçelerinin tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, gelenek ve göreneklerinin anlatıldığı 13 programdan oluşan 20 dakikalık belgesel filmlerin hazırlanmasında yapımcı-yönetmen, senarist ve kurgucu olarak çalışmıştır. Kendi kendine çal temasıyla işitme engellilerin bedenleriyle müzik yapımının ve dansın anlatıldığı “Bedenle Müzik Oyunları” isimli 13 programdan oluşan televizyon programını TRT Okul kanalı için yapımcı ve yönetmenliğini üstlenmiştir

Açık öğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan 40’ar dakikalık Açık Sınıf  (26 program) ve Açık Sınıf Yollarda (8 program) Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüs yerleşkelerinde çekimleri tamamlanan televizyon programları TRT Okul ve Anadolu Üniversitesi YouTube kanalında yayınlanmıştır (2011 ve 2015 yayın döneminde).

Müzik enstrümanlarının öğretilmesini ilke edinen uygulamalı kitapta Türk müzik enstrümanlarından Ud çalmayı öğrenmeyi anlatan 124 kısa klibin çekimlerinin yapımcılığını, kurgusunu ve stüdyo yönetmenliğini yapmıştır.

15-07-2014 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde yapımcı-yönetmen, kurgucu pozisyonlarında görev yapmaktadır. Adobe Premiere  ve Final Cut montaj programlarını kullanmaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerini tanıtmak üzere hazırlanan tanıtım filmlerinde yapımcı-yönetmen, senarist ve kurgucu olarak görev almıştır. 2014-2017 tarihleri arasında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü adına salgın hastalıklardan korunmak için hazırlanan kamu spotunda yapımcı-yönetmen ve senarist olarak görev üstlenmiştir. 2018 yılı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü adına Polis Haftası’nı anlatmak amacıyla hazırlanan filmde yapımcı-yönetmen ve kurgucu olarak çalışmıştır. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’nın Unesco işbirliğiyle gerçekleştirdikleri çocukların kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri etkinliklerin (23 Nisan-19 Mayıs) kurgularını ve yönetmenliğini yapmıştır. Yine aynı yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesi’nin Moda Tasarım bölümü için üç dakikalık tanıtım filminin prodüksiyonunu ve kurgusunu hazırlamıştır.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde 25-28 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen “16 th International Symposium Communication in the Millennium” ve Haziran 2017-2018 eğitim öğretim dönemi İletişim Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreninde yapımcı-yönetmen ve kurgucu olarak çalışmıştır.

Eskişehir Lösev Derneği’nin organizasyonu ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin katkılarıyla “Lösev Nedir?” temalı 1 dakikalık kamu spotu filminin danışmanlığını ve kurgu yönetmenliğini yapmıştır.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde; Basın-Yayın, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sinema ve Televizyon Bölümünde öğrenim gören öğrencilerle uygulamalı olarak yapım ve yönetim, senaryo alanlarında uygulamalı olarak atölye çalışmalarını yürütmektedir. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde yapımcı yönetmen olarak aynı zamanda kamu kurumlarının (Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Lösev Derneği vb.) işbirliği ile kamu spotları ve tanıtım filmlerinde yapımcı-yönetmen, senaryo ve kurgu alanlarında aktif olarak çalışmaktadır.Yaklaşık on yıla yakın bir süredir araştırmalarını ve çekimlerini sürdürdüğü “Byerley Türk” isimli belgesel filmin post prodüksiyon çalışmalarını sürdürmektedir.Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği Afet ve Dirençlilik Kongresi’nin tanıtım filminin hazırlanmasından yapımcı yönetmen ve kurgu aşamasında görev almıştır.(2019)Eskişehir Odunpazarı Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen Tübitak 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projesi kapsamında Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları 2 Animasyon Atölyesinde Bilim ve Sanat Öğretmenlerine  Adobe Premiere kurgu öğretiminde rehber olarak bilgi ve deneyimleriyle katkı sağlamıştır. (4 – 12 Ağustos 2020 ).Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi koordinatörlüğünde Pandemi dolayısıyla hazırlanan İçişleri Bakanı, Bakan Yardımcısı, Göç İdaresi Müdürü, Akademisyen, Rektör, Büyükelçi, Sanatçı, milli sporcu ve tanınmış futbol insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Hayat Eve Sığar” kamu spotunun hazırlanmasında yapımcı – yönetmen ve kurgu aşamalarında görev almıştır. (19 Nisan 2020)Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Gölge Oyunu Eğitimi Semineri(2020 Ekim) Eğitim programı çekimi ve 120 dakikalık eğitim filminin post prodüksiyon aşamalarında Yapımcı- Yönetmen pozisyonunda çalışmıştır.


Rehber: Nadir SEVEN

Projede teknik rehber olarak görev alan Nadir SEVEN, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Anasanat Dalı’nda tamamlamış olup; oyun yapım şirketinde CG artist grafik tasarım ve animasyon alanlarında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Alanı doğrultusunda Nadir SEVEN Anadolu Üniversitesi Animasyon Anasanat Dalı’nda motion capture (hareket yakalama) derslerinde, animasyon destek ve 3D printer kullanımı alanlarında teknik personel olarak görev almaktadır.