Proje Hakkında

Teknolojinin hızla gelişmekte olduğu günümüzde gerek yeni nesil öğrencilerinin teknoloji ile öğretmenlere göre daha yakın ilişki içerisinde olmaları,  gerek M.E.B. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün teknolojinin eğitime entegrasyonu konusundaki politikaları; öğretmenlerin teknolojiyi sınıflarında kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi destekleyecek şekilde kullanma becerilerine sahip olmalarını gerektirmektedir. Bilim ve sanat merkezlerindeki özel yetenekli öğrenciler için ise; kalıcı ve anlamlı öğrenmeyle birlikte yaratıcılık becerilerinin gelişimini destekleyebilen tasarımcı öğretmen profiline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin teknolojiye hakim olmaları ve eğitimi destekleyici şekilde kullanabilmelerinin yanında; tıpkı bir tasarımcı gibi çoklu ortam teknolojilerini kullanarak alanına özgün öğretim yöntemleri geliştirme ve sunma becerisine sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu amaçla 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle; eğitimde çoklu ortam teknolojilerinin kullanılmasını içeren ‘Gelecek BİLSEMLE Gelecek: Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri Teknoloji Eğitimi ve Uygulamaları’ TÜBİTAK 4005 projesi gerçekleştirilmiştir. Bu projenin amacına ulaşmış olması ve verilerin projenin sürdürülebilirliğini göstermesi; projenin ikinci adımını doğurmuştur. İlk proje verileri projenin ikincisinde; içeriğin dijital öyküleme/animasyon üzerine özelleştirilerek düzenlenmesi halinde hedef kitlenin bu yeni yaklaşım konusunda var olan ihtiyacına cevap vereceğini göstermiştir. Bu doğrultuda projede; bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin; öğrencilerinin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri dijital öykü/animasyonları oluşturabilmeleriyle, etkinliklerine entegre edebilmelerini içeren yeni öğretim yöntem/tekniklerini kazanmalarına yönelik eğitim almaları amaçlanmaktadır.

Hedef kitlesi bilim ve sanat merkezi öğretmenleri olan projenin kapsamını; alt yapısında ‘Photoshop, Premier, Storyboard, Greenbox ve GoAnimate’ eğitimleri gerektiren; çoklu ortam teknolojilerinin eğitime entegrasyonunda özgün bir öğretme yöntemi sunan ‘Dijital Öyküleme&Animasyon’ eğitimi oluşturmaktadır. Anadolu Üniversitesi  iş birliğinde olan olan projede eğitimler Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümü Bilgisayar Atölyesi’nde gerçekleştirilecek olup; eğitimlerin ilgili alandaki akademisyenlerce verilmesi planlanmıştır. Projeyle birlikte öğretmenlerin; tıpkı bir mimarın yapıyı inşa etmeden önce plan/tasarım yapması gibi kendi öğretim yöntemlerini tasarlayabilme becerilerini kazanacakları, teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda farkındalık ve yetkinlik kazanarak olumlu tutum geliştirecekleri öngörülmektedir.